Študenti FMK UCM

Koordinátori štúdia

Každý ročník má svojho vlastného koordinátora, na ktorého sa môžu študenti kedykoľvek obrátiť. Hlavnou úlohou koordinátorov je zabezpečovať študentskú a učiteľskú mobilitu a sprostredkovať informácie o možnostiach štúdia. Upozorňujú napríklad na termíny najbližších štátnic, zmeny v rozvrhoch, ale aj na zaujímavé podujatia, ktoré by si študenti nemali nechať ujsť.

Koordinátori štúdia v akademickom roku 2016/2017:

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium

Denné štúdium

Masmediálna komunikácia
1. ročník KOMU PhDr. Jana Radošinská, PhD.
2. ročník KOMU Mgr. Martin Graca
3. ročník KOMU Mgr. Lucia Škripcová

Marketingová komunikácia
1. ročník MARK Mgr. Bronislava Čapkovičová
2. ročník MARK Mgr. Petra Grešková, PhD.
3. ročník MARK Mgr. Zuzana Záziková

Aplikované mediálne štúdiá
1. ročník AMES Mgr. Andrej Brník, PhD.
2. ročník AMES Mgr.Mária Moravčíková, PhD.
3. ročník AMES Mgr. Lenka Rusňáková

Media relations
1. ročník VZME Monika Hossová
2. ročník VZME Mgr. Anna Predmerská, PhD. 
3. ročník VZME Mgr. Eva Kretiková 

Teória digitálnych hier
1. ročník TEDI Mgr. Zuzana Bučková
2. ročník TEDI Mgr. Zdenko Mago, PhD.

Externé štúdium

1. ročník Mgr. Lukáš Grib (MARK + KOMU)
2. ročník Mgr. Peter Krajčovič (MARK + KOMU)
3. ročník PhDr. Denisa Jánošová, PhD. (MARK + KOMU)

1. – 2. ročník Mgr. Jana Hubinová (TEDI)

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium

Denné štúdium

Masmediálna komunikácia
1. roč. KOMU Mgr. Sláva Gracová, PhD.
2. roč. KOMU Mgr. Marek Šimončič, PhD.

Marketingová komunikácia
1. roč. MARK PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
2. roč. MARK Ing. Tomáš Fašiang, PhD.

Aplikované mediálne štúdiá
1. ročník AMES Mgr.Mária Moravčíková, PhD.
2. ročník AMES PhDr. Viera Kačinová, PhD.

Teória digitálnych hier
1. ročník TEDI Ing. Andrej Trnka, PhD.
2. ročník TEDI Mgr. Zdenko Mago, PhD.

Externé štúdium

1. ročník Mgr. Denisa Kraľovičová, PhD. (MARK + KOMU)
1. ročník Mgr. Mária Moravčíková, PhD. (AMES)
2. ročník PhDr. Katarína Ďurková, PhD. (MARK + KOMU)

 
Späť hore ↑