Konzultačné hodiny – Doc. Rybanský (19.1. – 31.1.)

Konzultačné hodiny Doc. Ing. Rudolfa Rybanského, CSc. sa v januári 2017 uskutočnia nasledovne:

  • 19. januára 2017 (štvrtok) v čase od 10.00 hod., v miestnosti 316 na Skladovej,
  • 24. januára 2017 (utorok) v čase od 10.00 hod. v miestnosti 316 na Skladovej,
  • 31. januára 2017 (utorok) v čase od 10.00 hod. v miestnosti 316 na Skladovej.