Knižnica FMK - pagecver

Knižnica

Dostatok relevantnej literatúry je základným predpokladom vysokoškolského štúdia i samoštúdia. Fakultnú knižnicu preto neustále dopĺňame o najnovšie tituly z domácich i zahraničných vydavateľstiev. Pokrýva najmä oblasť médií a marketingu, no obsahuje aj širokú ponuku literatúry z ostatných vedných odborov.

Online katalóg

Služby

Služby

Výpožičky

Knihy, ktoré si môžete požičať domov, sú označené kódom 0xxxx/A. Ak sú knihy označené oranžovou páskou s kódom 0xxxx//# , môžete si ich preštudovať len v priestoroch knižnice.

Doba výpožičky

Doba výpožičky je 3 týždne, ak nie je na titul rezervácia, predĺženie je možné ešte o 2 týždne. Maximálne si môžete požičať 5 ks, ak píšete záverečnú prácu 7 ks. Predĺženie výpožičky môžete odkomunikovať e-mailom.

Kopírovanie

Počas otváracích hodín môžete za poplatok použiť kopírovací stroj a tlačiareň fakultnej knižnice na vytlačenie alebo okopírovanie svojich dokumentov.

Konzultácie

Ste v knižnici prvýkrát? Priamo v knižnici vám pomôžu zorientovať sa v knižničnom fonde a vysvetlia, ako vyhľadávať v online katalógu. Návod tiež nájdete v manuáli.

Upomienky

Nultá upomienka upozornuje čitateľa, že je treba knihy do 5 dní vrátiť alebo požiadať e-mailom o predĺženie. Nultá upomienka je bezplatná, ďalšie s poplatkom.

Rezervácia kníh

Tituly, ktoré sú momentálne vypožičané, si môžete rezervovať e-mailom. Knihy, ktoré sú fyzicky v knižnici, nie je možné rezervovať.

Upozornenie: V knižnici nie je dovolené telefonovať a konzumovať jedlá a nápoje. 

Štúdium záverečných prác

Štúdium záverečných prác

Bakalárske a diplomové práce sú k dispozícii na nahliadnutie. Kvôli ochrane duševného vlastníctva ich však nie je možné požičať ani kopírovať. V knižnici sa nachádzajú práce z predchádzajúceho akademického roka. Preštudovanie ostatných prác od roku 2010 si treba objednať minimálne 3 dni dopredu (max. 4) e-mailom. Do e-mailu treba uviesť údaje podľa on-line katalógu UK UCM: prírastkové číslo práce FMK0xxxx, meno a priezvisko autora, názov práce a rok vydania.

Manuál katalógu knižnice [680.9 KB, application/pdf]

Oznamy

Foto: Ivan Kopčáni

 

 
Späť hore ↑