Katedra umeleckej komunikácie

Katedra umeleckej komunikácie zabezpečuje predmety, tvorivé ateliéry a kabinety s praktickým zameraním, ktoré naučia študentov technickým zručnostiam a rozvíjajú kreatívne myslenie pri tvorbe mediálnych výstupov v rôznych žánroch vizuálnej komunikácie, audiovizuálnej tvorby a v multimediálnych presahoch. Členovia katedry a najkreatívnejší študenti sa podieľajú na tvorbe univerzitného časopisu Atteliér, rádia Aetter a v FMK TV a v špičkovom HD televíznom štúdiu priamo na pôde fakulty. Umelecká a výskumná činnosť členov katedry dosahuje vysokú úroveň autorských diel alebo interpretačného výkonu v rámci prezentácií, v televíznej a divadelnej sfére, ale aj v oblasti vizuálneho umenia a multimediálnych projektov v rámci renomovaných podujatí a inštitúcií.

Tajomníčka katedry

Martina Kulisievičová

Doktorandi

Mgr. Silvester Buček
Mgr. Peter Lančarič

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pedagógov a doktorandov Katedry umeleckej komunikácie na zimný semester 2016/2017:

Konzultačné hodiny pedagógov platia len počas semestra. Cez skúškové obdobie si konzultácie dohodnite individuálne.×
 
Späť hore ↑