Imatrikulácie prvákov FMK

Imatrikulácie pre denných študentov 1. ročníka Bc. štúdia na FMK UCM sa uskutočnia v pondelok 21. novembra 2016 od 8.00 do 14.00 hod.

Slávnostná imatrikulácia sa uskutoční v novej Aule (Bučianska 4/A, Trnava) podľa nasledujúceho harmonogramu:

  • 8.00 – 10.00 hod.: MARK (09, 10, 11, 12, 13, 14, 15),
  • 10.00 – 12.00 hod.: KOMU (01, 02, 03, 04, 05, 06),
  • 12.00 – 14.00 hod. KOMU (07, 08), AMES, VZME, TEDI.

Účasť je povinná, dress code: malé spoločenské oblečenie.