Briliantt 2017

Na konferencii Megatrendy a médiá 2017, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Smolenickom zámku, vyhlásili organizátori výsledky 3. ročníka ocenenia Briliantt.

V jednotlivých kategóriách prihlásili školy spolu 16 projektov:

 • kategória základné školy – 6 projektov,
 • kategória stredné školy – 4 projektov,
 • kategória vysoké školy – 6 projektov.

Kategória základné školy

 • 1. miesto: Základná škola na Komenského 23, Bardejov
  Projekt: SEparuj MAteriál FORmuj SVET (SEMAFOR SVET)

Kategória stredné školy

 • I. miesto: Stredná odborná škola, Púchov
  Projekt: EGGBOT

Kategória vysoké školy:

 • I. miesto: Technická univerzita, Zvolen
  Projekt:  „Robohranie – proFEVT“ – Inovácia vzdelávania v oblasti algoritmizácie a programovania a Popularizácia RObotiky na TUZVO–FEVT.
 
Späť hore ↑