Briliantt 2016

Na konferencii Megatrendy a médiá 2016, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Smolenickom zámku, vyhlásili organizátori výsledky 2. ročníka ocenenia Briliantt.

V jednotlivých kategóriách prihlásili školy spolu 34 projektov:

 • kategória základné školy – 9 projektov,
 • kategória stredné školy – 19 projektov,
 • kategória vysoké školy – 6 projektov.

Kategória základné školy

 • 1. miesto: Základná škola A. Sládkoviča, Sliač
  Projekt: Nech učenie nie je mučenie, ale zábava a poučenie

Kategória stredné školy

 • I. miesto: Stredná odborná škola, Púchov
  Projekt: Módna kolekcia na slovenskom módnom trhu

Kategória vysoké školy:

 • I. miesto: Žilinská univerzita, Žilina
  Projekt: Fyzikálna videoanalýza reálnych dejov

Zástupkyňa ZŠ Sliač Zástupkyňa SOU Púchov Zástupca Žilinskej univerzity

Foto: Matúš Pastor

 
Späť hore ↑